SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Gospodarstwo i edukacja

W maju 2016 roku powstało Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Jego członkowie to właściciele kilkunastu gospodarstw, w których prowadzona jest edukacja.  Dzięki finansowemu wsparciu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2017 roku stworzyliśmy Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Do podstawowych celów należą promocja i rozwój gospodarstw na terenie naszego regionu i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach przynoszą wymierne korzyści dla dwóch sektorów: rolnictwa i szkolnictwa. Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla potrzeb gospodarki wiejskiej. Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia poprzez programy zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe oraz alternatywne miejsca edukacji.

OFERTA EDUKACYJNA

Oferta skierowana jest do grup dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, jak i rodzin z dziećmi oraz turystów lubiących aktywny wypoczynek. Każde gospodarstwo organizuje warsztaty…

Więcej
CELE EDUKACYJNE

Zgodnie z wytycznymi Centrum Doradztwa Rolniczego w gospodarstwie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: edukacja w zakresie produkcji roślinnej; edukacja w zakresie produkcji…

Więcej
HISTORIA GOSPODARSTW

Od kilkunastu lat właściciele wielu gospodarstw prowadzą edukację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, promując działania proekologiczne wśród mieszkańców województwa śląskiego. Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, do…

Więcej
Co nowego na szlaku

Aktualności i imprezy

Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”

Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020   Tytuł Operacji Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa…

Więcej

Moje ulubione zwierzątko z Gospodarstwa Edukacyjnego - wyniki Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.

Więcej

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży - Moje ulubione zwierzątko z Gospodarstwa Edukacyjnego

Więcej