SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Gospodarstwo i edukacja

W maju 2016 roku powstało Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Jego członkowie to właściciele kilkunastu gospodarstw, w których prowadzona jest edukacja.  Dzięki finansowemu wsparciu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2017 roku stworzyliśmy Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Do podstawowych celów należą promocja i rozwój gospodarstw na terenie naszego regionu i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach przynoszą wymierne korzyści dla dwóch sektorów: rolnictwa i szkolnictwa. Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla potrzeb gospodarki wiejskiej. Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia poprzez programy zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe oraz alternatywne miejsca edukacji.

OFERTA EDUKACYJNA

Oferta skierowana jest do grup dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, jak i rodzin z dziećmi oraz turystów lubiących aktywny wypoczynek. Każde gospodarstwo organizuje warsztaty…

Więcej
CELE EDUKACYJNE

Zgodnie z wytycznymi Centrum Doradztwa Rolniczego w gospodarstwie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: edukacja w zakresie produkcji roślinnej; edukacja w zakresie produkcji…

Więcej
HISTORIA GOSPODARSTW

Od kilkunastu lat właściciele wielu gospodarstw prowadzą edukację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, promując działania proekologiczne wśród mieszkańców województwa śląskiego. Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, do…

Więcej
Co nowego na szlaku

Aktualności i imprezy

Konferencja i podsumowanie projektu

Konferencja i podsumowanie projektu

W dniach 4 i 5 grudnia. 2018 r. odbyła się konferencja dotycząca zrealizowanego drugiego projektu pod tytułem Popularyzacja idei edukacji w gospodarstwach edukacyjnych oraz promocja Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego realizowana przy wsparciu    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która miała miejsce w Brennej, w gospodarstwie państwa Cieślarów. Dziękujemy zaproszonym gościom za udział w konferencji, Zastępcy Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Robertowi Karpecie oraz…

Więcej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej

„Wioski tematyczne przykładem zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej”

Więcej