SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

HISTORIA GOSPODARSTW

HISTORIA GOSPODARSTW

Od kilkunastu lat właściciele wielu gospodarstw prowadzą edukację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, promując działania proekologiczne wśród mieszkańców województwa śląskiego. Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, do której gospodarstwa z terenów wiejskich przynależą, jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

 

Celem działania sieci jest:

  • 1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności,
  • 2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
  • 3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi

W maju 2016 roku powstało Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, a dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2017 roku powstał Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.