SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

CELE EDUKACYJNE

CELE EDUKACYJNE

Zgodnie z wytycznymi Centrum Doradztwa Rolniczego w gospodarstwie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej;
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej;
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych;
  • edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej;
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.