SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie

Zadanie pn. „Z ekologią na Ty! - akcja marketingowa, zakup prasy do tłoczenia oleju oraz cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci z terenu LGD Razem na wyżyny” realizowane w ramach projektu grantowego „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”.

Cel zadania: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wzrost ilości wydarzeń podnoszących umiejętności i integrujących mieszkańców LGD poprzez organizację akcji marketingowej oraz warsztatów pn. Z ekologią na ty! dla dzieci i z terenu gmin Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Mykanów, Miedźno, Rędziny.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej; Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość zadania: 27 785,20 zł Wartość uzyskanego dofinansowania: 25000,00 zł