SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Media

Zebranie noworoczne członków Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Zebranie noworoczne członków Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Rok rozpoczęliśmy spotkaniem w Gospodarstwie Edukacyjnym AKUKU w Mikołowie, gdzie odbyło się zebranie noworoczne członków Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Zaproszeni goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością to Marszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Wiceprezes Polskiej Izby Turystycznej, Wiceprezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Chmielewski, Koordynator Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych pani Beata Fąfera, Wójt Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk, Zastępca Wójta Gminy Kłomnice – Adam Śliwakowski. Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego – Mirosław Ślęzak, który przywitał zebranych gości i opowiedziała o działalności Stowarzyszenia, które działa już  piąty rok. Kolejno właściciele poszczególnych gospodarstw opowiedzieli o swojej działalności i zaprezentowali czym zajmują się na przykładzie wytwarzanych produktów i rękodzieła.

W kolejnej części głos zabrała Pani Marszałek,  podkreśliła jak ważną rolę w województwie odgrywa edukacyjna działalność naszego stowarzyszenia, gdzie było do niedawna kojarzone z przemysłem, a teraz coraz większą rangę odgrywa rolniczy i turystyczny charakter tego regionu. Przedstawiła plan współpracy Urzędu Marszałkowskiego ze Stowarzyszeniem, który daje możliwość rozwoju, współpracy oraz promocji   Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych. Następne przemówienie wygłosił Grzegorz Chmielewski, przedstawił warunki członkostwa Stowarzyszenia w Polskiej Izbie Turystycznej oraz nakreślił kierunki rozwoju turystyki w Polsce.  Na zakończenie części oficjalnej prezes Stowarzyszenia wyraził wdzięczność Wójtowi Gminy Kłomnice oraz Zastępcy Wójta Gminy Kłomnice za okazane wsparcie dla Stowarzyszenia od samego początku powstania.  Wójt Gminy Kłomnice w swojej wypowiedzi dał wiele cennych informacji na jakich warunkach Gospodarstwa Edukacyjne mogą korzystać z funduszy gminnych. Spotkanie upłynęła w miłej i przyjaznej atmosferze.