SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Media

Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”

Promocja działalności edukacyjnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Tytuł Operacji

Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”

 

Cel operacji:

Głównym celem operacji „Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”” jest promowanie idei kształcenia w gospodarstwach edukacyjnych oraz dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców tj. nauczycieli, osób zaangażowanych w kształcenie, rodziców, turystów i wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o praktyczne działania, z wykorzystaniem ćwiczeń warsztatowych do różnych zajęć edukacyjnych w alternatywnych miejscach edukacji. Odbiorcy zapoznają się z szeroką ofertą edukacyjną i zdobędą informacje o działalności gospodarstw edukacyjnych Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Narzędziem promocji będzie film, ulotki informacyjno-edukacyjne oraz konkurs, który zaprezentuje gospodarstwa i pokaże bogatą ofertę edukacyjną, rekreacyjną i wypoczynkową gospodarstw edukacyjnych.

W szczególności planujemy:

a) nakręcenie filmu promocyjnego o Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w terminie do 31.10.2019. Produkcja filmu będzie obejmowała wizytę w każdym z 20 gospodarstw edukacyjnych w celu nakręcenia materiału filmowego,

b) opublikowanie przygotowanego materiału filmowego na stronie internetowej www.gospodarstwaedukacyjne.pl 

oraz na stronach internetowych Partnerów   www.czwa.odr.net.pl, www.razemnawyzyny.pl, www.facebook.com/pg/Karczewicepl/community/ 

c) wydrukowanie ulotek informacyjnych dotyczących promocji Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego i rozesłanie ich do Urzędów Gmin w województwie śląskim 

d) ogłoszony konkurs, w którym nagrodą będzie 220 darmowych miejsc w warsztatach edukacyjnych w wybranych gospodarstwach edukacyjnych „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”.

 

Efekty realizacji operacji 

Poinformowanie oraz uświadomienie o prowadzonej działalności edukacyjnej i pozostałej działalności prowadzonej przez 20 gospodarstw „Szlaku Edukacyjnego Gospodarstw Województwa Śląskiego” 350 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa śląskiego.

Efekty długookresowe, tj. takie, które zostaną osiągnięte w dłuższym okresie niż bezpośrednio po zakończeniu realizacji operacji 

a) rozpropagowanie idei rozszerzenia procesu kształcenia dzieci i młodzieży o warsztaty praktyczne dotyczące poznania wiejskiej kultury, w alternatywnych miejscach edukacji, czyli gospodarstwach edukacyjnych 

b) zwiększenie ilości nauczycieli wraz z grupami uczniów jak i pozostałych zainteresowanych tj. rodzin z dziećmi i turystów, którzy będą korzystać z oferty edukacyjnej jak i pozostałej 20 gospodarstw „Szlaku Edukacyjnego Gospodarstw Województwa Śląskiego”

c) zaktywizowanie właścicieli 20 gospodarstw „Szlaku Edukacyjnego Gospodarstw Województwa Śląskiego” do rozszerzenia oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie nowych warsztatów edukacyjnych, unowocześnienie i wzbogacenie dotychczasowej oferty edukacyjnej i turystycznej, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie usług edukacyjnych

d) nawiązywanie nowych i trwałych kontaktów pomiędzy kadrą nauczycielską a właścicielami gospodarstw edukacyjnych

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

 


 

Ulotka

Ulotka