SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Media

Konferencja pt. :Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji i historii

Konferencja pt. :Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji i historii

Konferencja w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach „Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji i historii”. W obradach udział wzięli Jakub Chełstowski, marszałek województwa oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. problematykę edukacji przez szacunek do historii na przykładzie działań IPN, aspekt edukacji regionalnej w kontekście wartości, ofertę edukacyjną Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, ofertę programową Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Spotkanie uświetnił występ muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Organizatorem konferencji byli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Jako Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego mieliśmy wystąpienie naszego przedstawiciela Weronikę Papież - która w swoim referacie zaprezentowała ofertę Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. W westybulu gospodarstwa edukacyjne miały możliwość zaprezentowania swoje indywidualne oferty, które można była oglądać w przerwie oraz po zakończeniu konferencji. 

Dziękujemy przede wszystkim za docenienie naszej pracy, wsparcie i propagowanie działalności edukacyjnej naszego stowarzyszenia. Ogromne podziękowania składamy Pani Marszałek Beacie Białowąs, Dyrektorom Departamentu Obszarów Wiejskich Marcinowi Rachwałowi i Aleksandrowi Nawrotowi, Pani Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Danucie Maćkowskiej, Pani Elżbiecie Dziasek - Kmita oraz Panu Alojzemu Zimończykowi.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom i nauczycielom za zainteresowanie tematem edukacji w naszych gospodarstwach.